events


Galaw Baybay-Nilay (Movement Meditation in Baybayin) Public Event ยท By Ginhawa  Saturday, November 24, 2012 9:00am until 4:30pm Bukal ng Tipan, Cainta, Rizal Pagninilay sa kalooban at mga kaloob (gifts) bilang isang Pilipino, sa pamamagitan ng paggalaw ng Baybayin. Ang Baybayin ay ang sinaunang pamamaraan ng pagsusulat ng mga katutubong Pilipino. Gagamitin rin ang Baybayin upang pag-ugnayin ang galaw,...

Read More


Posted on Aug 15, 2012 in events, learning, people, resources

Hon. Leopoldo Bataoil proposes House Bill No. 4395: AN ACT PROVIDING FOR THE PROTECTION AND CONSERVATION OF BAYBAYIN, AND DECLARING BAYBAYIN AS THE NATIONAL SCRIPT OF THE PHILIPPINES. It envisions to protect and preserve Baybayin as part of our cultural heritage and treasures which will serve as our national identity and tool for unification as a...

Read More